Digital

Digital, merupakan era perkembangan teknologi yang serba menggunakan teknologi elektronik.